Usługi

Nasza pracownia wykonuje dokumentacje projektowe:

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • obiektów usługowo-handlowych
 • hoteli, obiektów gastronomicznych
 • obiektów przemysłowych
 • placówek oświaty i służby zdrowia
 • obiektów sportowych i boisk
 • placów zabaw
 • adaptacji dokumentacji gotowej
 • opracowań urbanistycznych
 • inwentaryzacji obiektów
Projekty prowadzimy kompleksowo –
od koncepcji do pozwolenia na budowę.


Studio Alex Projektowanie to biuro projektowe świadczące usługi projektowania, przygotowania i koordynacji procesu inwestycyjnego wszelkich obiektów budowlanych na wszystkich etapach – od koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy, aż po nadzór i kierowanie budową.

Zakres naszej działalności obejmuje projektowanie wielobranżowe począwszy od projektów architektonicznych i urbanistycznych, koordynację opracowań konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, poprzez projekty wnętrz i projekty zieleni.

Etapy projektu

Projekty różnią się od siebie, ale dla większości inwestycji wyróżniamy następujące fazy projektowe:

 • program funkcjonalno-użytkowy
 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • nadzór autorski
 • projekt wnętrz
 • projekt ogrodu / zagospodarowania terenu


Nasi klienci

dla nich projektowaliśmy